Print Mail Pdf
10
Apr
2020

Karfreitag

Karfreitagsliturgie

10 April 2020 15:00 (Termin in Kalender eintragen)

Campo Santo Teutonico: S. Maria della Pietà

Campo Santo Teutonico: S. Maria della Pietà

Via della Sagrestia 17, 00120 Città del Vaticano