Print Mail Pdf
15
Apr
2022

Karfreitag

Karfreitagsliturgie

15 April 2022 15:00 (Termin in Kalender eintragen)

Campo Santo Teutonico: S. Maria della Pietà

Campo Santo Teutonico: S. Maria della Pietà

Via della Sagrestia 17, 00120 Città del Vaticano